hbar er som vanleg åpen på fredag. Ikkje noko tull, berre billeg #|_