Archive for February, 2008

Generalforsamling h-bar

Det blir Ordinær Generalforsamling 12.mars kl16.15
Stad: Aud B i Auditoriefløien .

Saker til dagsorden må vere det noværande styret i hende seinest ei veke før generalforsamling (sendast til hege.erdal student.uib.no)

Foreløpig dagsorden:

1.Val av ordstyrar og referent
2.Godkjenning av innkalling
3.Godkjenning av dagsorden
4.Godkjenning av forrige referat (vedlegg)
5.Årsmelding
6.Regnskap og budsjett
7.Andre førehandsmeldte saker
8.Val av styremedlemmer
9.Val av økonomiansvarleg

NFK 29.februar – 2.mars

Då er tida komen for NFK (Norske Fysikkstudenters Konferanse)! Vi kan friste med mange spennande foredrag og mykje anna gøy på kveldstid. Konferansen er gratis, så dra med deg alle venner og kjente:)
Gå inn her for heile programmet (er link midt på sida).