• Den personen som står med uthevet skrift på vaktplan er ansvarlig for å skaffe nøkkel til h-bar og nøkkel til kantina.

.

  • H-bar nøkkel hentes i administrasjonen 3.etg. på fysisk institutt . Den skal leveres tilbake på mandags morgen.

.

  • Kantine nøkkel skal hentes torsdag eller fredag hos Gjert på kontor 354 (kontor ved siden av administrasjonen i 3.etg på IFT). Den skal leveres tilbake på mandag av samme person som lånte den. HUSK, du må hente nøkkel fordi vi må vaske glass hver fredag, ellers går vi tom i løpet av kvelden.

.

  • Hvis det er noen problemer kontakt et styremedlem.