Vaktplan vår 2010 utgave 1Vaktplan vår 2010 utgave 1

Gi beskjed (mail til petter.nes[krøllebokstaven a]gmail.com) når dere bytter! Og husk å merke mailen med VAKTBYTTE. Så skal jeg prøve så godt jeg kan å holde den oppdatert.
Her er  vaktplanen for vårsemester 2010.