En kort bruksinstruks:
Ta en måleskje med vaksepulver fra dunken ved siden av maskinen, og hell det ned i luken på toppen. Trykk på startknappen (maskinen er forhåndsinnstilt). Hvis det ligger noe i maskinen når du kommer, skal dette legges tilbake når du er ferdig med vaskingen. Og selvsagt: IKKE ROT!